Home | Disclaimer en Privacyreglement

Disclaimer en

 

Privacyreglement

Algemeen
Dit is de officiële website van Marktplaats Overheid. Wij doen er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Dit kan per mail aan info@marktplaatsoverheid.nl of via het contactformulier.

Door deze website te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde disclaimer en privacyreglement.

Marktplaatsoverheid.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en het privacyreglement. Bekijk deze daarom regelmatig.

Disclaimer
Hoewel uiterste zorg is besteed aan de correctheid, accuraatheid en actualiteit van de op deze site opgenomen informatie, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten of onvolledigheden. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Marktplaatsoverheid.nl de op of via deze internetsites aangeboden informatie, producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

Marktplaatsoverheid.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Het (beeld- en geluid)materiaal op de website is veelal eigen materiaal. Marktplaatsoverheid.nl heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs)rechten op het materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Marktplaatsoverheid.nl wenden per mail aan info@marktplaatsoverheid.nl of via het contactformulier. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor aantoonbare, gegronde redenen bestaan.

Privacyreglement
Marktplaatsoverheid.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers. Informatie over bezoekers aan Marktplaatsoverheid.nl wordt alleen maar gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en voor statistische verwerking. Marktplaatsoverheid.nl draagt zorg voor het niet verzamelen en opslaan van identificeerbare persoonsgegevens.

Marktplaatsoverheid.nl verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site.

Heeft u tips?
Wij willen zo volledig en zorgvuldig mogelijk zijn in de informatie die wij verstrekken en de links die wij opnemen op deze website. Mist u iets? Heeft u tips? Wij horen het graag van u. Zodoende kunnen wij nog beter alle betrokkenen bij de overheid van dienst zijn en samenbrengen. U kunt hiervoor het contactformulier invullen. Hartelijk dank!