Home | Ambtenarenwinkel | Korting diverse verzekeringen St Soc Fonds

Stichting Sociaal Fonds

Lage premie


Gunstige voorwaarden


Perfecte service


Direct afsluiten


De Stichting Sociaal Fonds van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de opdracht voor alle medewerkers en gepensioneerden een zo volledig en voordelig mogelijk collectief verzekeringspakket samen te stellen.

De Stichting Sociaal Fonds biedt een groot aantal verzekeringen aan, waaronder: zorgverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, autoverzekering, woonverzekering, etc.