Home | Evenementen

Evenementen

VNG Belastingconferentie

De VNG Belastingconferentie is al meer dan 20 jaar dé ontmoetingsplek voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met belastingen en WOZ. Het programma van de conferentie sluit aan op de actualiteit.

Bijvoorbeeld de openbaarheid van de WOZ, de LV WOZ, het woningwaarderingsstelsel en digitaal communiceren.

Daarnaast staat natuurlijk prominent op de agenda de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. Nog voor de zomer van 2016 staat moet er een voorontwerp van wet liggen. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en als de actualiteit daarom vraagt, besteden we hier uiteraard ook aandacht aan bij het plenaire gedeelte van de VNG Belastingconferentie.
Tijdstip: di maart 29 2016 13:30 - wo maart 30 15:30

Jonge Ambtenarendag 2016

Het vinden van een goede balans tussen het werk- en privéleven is een uitdaging; van de jonge werknemer wordt steeds meer verwacht. Er is een constante druk om te presteren en het beste uit jezelf te halen. Hoe red JIJ je in de huidige maatschappij? Door te zorgen voor the perfect fit! Tijdens de komende JAD staan wij stil bij hoe we de fitheid zowel privé als op het werk behouden én hoe we ons tegelijkertijd blijven ontwikkelen. Hoe zorg je dat deze drie factoren met elkaar in perfecte balans zijn? Dat leer je tijdens de JAD'16!
Tijdstip: do maart 31 2016 09:00 - 17:00
Lokatie: Schiedam

Nederlands Congres Volksgezondheid 2016

Werelden verbinden: gezondheid en het sociaal domein. VNG, Pharos en Movisie zijn de partijen die in 2016 het congresthema inhoudelijk gaan vullen. Ze maken zich hard voor de verbinding tussen preventie, zorg en sociaal domein op het lokale niveau. Daartoe is het nodig om de krachten te bundelen met het oog op het gezamenlijke doel: het welbevinden van mensen.
Tijdstip: wo april 6 2016 09:30 - do april 7 17:00

Europese Conferentie Kindermishandeling en Verwaarlozing

Kindermishandeling en -verwaarlozing is een serieus probleem. Naast de directe gevolgen en kosten zijn er ook belangrijke gevolgen op lange termijn voor patiënt en samenleving. Daarover gaat de driedaagse internationale conferentie EUropean conference on Child Abuse and Neglect.

Het doel van deze conferentie is overzicht te krijgen over dit ingewikkelde vakgebied en het samenbrengen van een internationaal publiek, zodat grensoverschrijdende samenwerking ontstaat en de deelnemers hun interationale professionele netwerk kunnen verbreden.
Tijdstip: wo mei 25 2016 09:00 - vr mei 27 17:00

Dag van de Digitale Overheid

De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Vooral door een sterke versnelling van technologische mogelijkheden. Dit heeft zijn weerslag op het functioneren van de overheid. Een voorwaarde voor digitalisering is vanzelfsprekend een goede infrastructuur, maar het menselijke aspect moet niet vergeten worden. Het programma van de Dag van de Digitale Overheid richt zich op de softe aspecten van digitalisering met het thema Future Work Skills.
Tijdstip: do mei 26 2016 09:30 - 17:00

Geo-gebruikersfestival 2016

Het ministerie van IenM, PDOK, Kadaster en Geonovum organiseren het "Geo-gebruikersfestival". In live demonstraties, lezingen en workshops wordt u meegenomen in de mogelijkheden die er zijn om geodata te combineren en gebruiken in het primaire proces. Ook gaan we in op de laatste ontwikkelingen rond overheidsregistraties en u kunt aanschuiven bij gebruikersoverleggen.
Tijdstip: di september 6 2016 09:30 - 16:30
Lokatie: Zwolle (provinciehuis Overijssel)

HR-festival

Het HR-festival geldt als het HR-event voor professionals uit de sectoren Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Er wordt ingegaan op trends, op wat er gebeurt op de werkvloer en hoe het staat met de persoonlijke ontwikkeling.
Tijdstip: do oktober 13 2016 09:30 - 17:00
Lokatie: 1931 Congrescentrum Brabanthallen ’s-Hertogenbosch

De Informatiegestuurde Overheid

Het congres De Informatiegestuurde Overheid gaat in op hoe je als moderne informatiegestuurde overheid om gaat met informatiemanagement. Centraal staat de vraag: ‘Hoe creëer je publieke waarde uit informatie?'
Tijdstip: wo maart 15 2017 08:30 - 17:00
Lokatie: Congrescentrum 1931, \'s-Hertogenbosch